Taimne ja loomne liha ei ole toitainete koostiselt samaväärsed

Taimset liha, mis jäljendab pärisliha maitselt, lõhnalt, tekstuurilt ja välimuselt, pakutakse tänapäeval juba mõnegi toiduasutuse menüüs.

Loomse liha asendamine taimsega aitavat kliimasoojenemist tagasi hoida, sest kahandab loomakasvatuse jalajälge. Kuid kliima kõrval on tähtis ka inimeste tervis ja toitumus.

Ameerika teadlaste värske uurimistöö tuvastab, et toitainelise koosseisu poolest erinevad taimne ja loomne liha kui mitte nagu öö ja päev, siis vähemalt nagu taim ja loom.

Kuigi pakendile kleebitava standardse koostisainete sildi järgi, mis osutab rasva, valgu ja vitamiinide sisaldusele, on vahe väike, ei nõua kehtivad normid mitte kõigi koostisosiste sisalduse pakendile märkimist.

Stephan van Vliet Põhja-Carolinas Durhamis asuvast Duke'i Ülikoolist ongi nüüd koos kolleegidega oma teadlasepilgu just sellele alale fookustanud.

Ta võttis vaatluse alla 18 taimse tehisliha ja 18 loomse pärisliha näidist ja määras neis 190 aine sisalduse.

Selgus, et neist 171 aine puhul erinesid sisalduvus taimses ja loomses lihas märgatavalt. Loomne liha sisaldas 22 ainet, mida taimses ei olnud üldse. Taimne liha sisaldas 31 ainet, mida loomses üldse ei leidunud.

Ulatuslik oli sisalduserinevus nii aminohapete, dipeptiidide, vitamiinide, fenoolide ja tokoferoolide kui ka rasvhapete vallas.

Mõnesidki aineid, mis teatakse täitvat põletikuvastast, immunoloogilist või muud tähtsat füsioloogilist rolli ning mida vajavad heaks tööks aju ja lihased, leiti kas ainult loomsest lihast või loomsest oluliselt rohkem kui taimsest.

Teisalt, ka taimne liha sisaldas tähtsaid aineid, mida loomses ei leidunud.

Teadlased tõdevad ajakirjas Scientific Reports, et kuigi taimne ja loomne liha ei ole toitainete sisalduse poolest kaugeltki samaväärsed, ei saa nende uuringu põhjal ka kindlalt öelda, et üks neist oleks tervislikum kui teine. Taimne liha ei asenda toitainete sisalduse poolest loomset, aga võib olla sellele täienduseks.

Ettevaatlikult tasuks autorite sõnul suhtuda toitumissoovitustesse, mis põhinevad üksnes tõigal, et loomne ja taimne liha sisaldavad ühepalju valku.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa